Sofa phòng khách SF-03

  • Màu sắc và kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Chất liệu: Gỗ, Đệm, Nỉ

Ý kiến của bạn