Kệ Ti Vi 04

  • Màu sắc và kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Màu sắc: Vân gỗ tối

Chất liệu: Gỗ MFC

Ý kiến của bạn