Bàn ghế phòng ăn BGA -03

  • Mặt bàn ăn được làm từ gỗ MFC
  • Chân bàn ăn được làm từ gỗ tự nhiên
  • Kích thước thay đổi theo diện tích thực tế phòng ăn của khách hàng.

Ý kiến của bạn